DBW logo

Bij individuele aanvragen kan het gaan om:

  • de financiering van een bepaalde opleiding die de zelfredzaamheid en sociale integratie van een jongere bevordert, maar die voor de betrokkene zelf onbetaalbaar is en waarvoor ook geen financiële ondersteuning is.
  • de financiering van een bepaalde activiteit en/of middelen die de zelfredzaamheid en sociale integratie van een jongere bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de kosten voor clublidmaatschap, sportcontributie en uitrusting.

Bij individuele aanvragen moet de aanvraag worden ingediend door een professionele hulpverlener of functionaris, bijvoorbeeld uit onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg of gezondheidszorg. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, wordt het toe te kennen bedrag overgemaakt naar het IBAN van de aanvragende instantie.

Standaardformulieren

Voor het aanvragen van een studiebijdrage of sport- en clubbijdrage heeft de stichting De Beide Weeshuizen standaardformulieren.

>> Aanvraagformulier voor studiebijdrage

>> Aanvraagformulier voor sport- en clubbijdrage

Doorlooptijd

Houd bij het indienen van een aanvraag rekening met de tijd die de stichting De Beide Weeshuizen nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen. Gewoonlijk is de doorlooptijd van een individuele aanvraag anderhalve maand. Dat kan langer zijn als naar aanleiding van een aanvraag nog aanvullende informatie nodig is.

 

Voorbeelden van individuele bijdragen

Jaarlijks honoreert de stichting De Beide Weeshuizen diverse aanvragen voor individuele bijdragen. Een kleine greep uit de uiteenlopende aanvragen in de regio Nijmegen die door de stichting werden gefinancierd.

  • peuterarrangement voor tweejarig kind uit groot gezin met psychische en financiële problematiek
  • taxivervoer van huis naar school en terug voor leerling met angststoornis
  • werkschoenen, overall en schoolboeken voor minderjarige vluchteling, student mbo-autotechniek
  • bijdrage in reiskosten naar stageadres, kind van alleenstaande zieke moeder
  • boeken en laptop voor studente helpende zorg & welzijn met Wajong-uitkering