DBW logo

opening schoolplein Dukendonck

Kinderen uit de wijk welkom op speelplein De Dukendonck

Het schoolplein van brede school De Dukendonck in de wijk Tolhuis (Nijmegen) heeft een metamorfose ondergaan. Ik ging er na schooltijd kijken en werd er blij van. Vooral omdat het schoolplein niet alleen voor leerlingen van de school is bedoeld, ook kinderen uit de buurt zijn er welkom.

Een klein jaar geleden diende De Dukendonck bij stichting De Beide Weeshuizen een aanvraag in voor het meefinancieren van een openbaar speelplein. Naar schatting zouden vier- tot vijfhonderd kinderen er wekelijks gebruik van gaan maken. Doelstelling van het openbaar speelplein was:

  • bieden van uitdagende speelgelegenheid voor de jeugd
  • bevordering van sociale cohesie in de wijk
  • bevordering van concentratie van leerlingen door ze te laten spelen op een groen speelplein
  • terugdringen van overgewicht bij jongeren

Omdat het realiseren van het openbaar speelplein van De Dukendonck prima past bij de doelstelling van stichting De Beide Weeshuizen werd besloten subsidie te geven aan het project. In oktober 2015 werd het plein officieel geopend.

Voor elk wat wils

Bij de opening gaf een van de onderwijzers uitleg. Leerlingen van de onderbouw spelen op het plein dat speciaal voor hen is bedoeld. Ze leren daar op een verkeersplein linksaf en rechtsaf te gaan op hun driewielers. Ook is er voor hen een grote kleurige zandbak, een blote-voeten-pad, en zijn er speeltoestellen met een heerlijke zachte ondergrond.

Voor leerlingen van de bovenbouw staat op hun deel van het plein een grote werktafel. Verder zijn er boomstammen waarop ze kunnen zitten, een door leerlingen zelfgemaakt insectenhotel en een chalet. Bovendien zijn er tuintjes voor elke klas.

En voor alle leerlingen en kinderen uit de wijk: een geweldig duikelrek, chalet, basketveld, voetbalveld, boomstammen, apenbrug, speelglijbaan, paddenstoelen en Japanse steps.

Ik was er na schooltijd: een feest om naar de kinderen te kijken vanaf de grote groene heuvel in het midden.

 

Bertie van der Bom

voormalig huisarts en regent stichting DBW