DBW logo

Vrijwilligers stichting Gast in het zonnetje gezet

                                              

Op woensdag 20 december jl., tijdens de kerstlunch van stichting Gast voor vluchtelingen in nood, werd de Stijn Buys Pluim uitgereikt aan de vrijwilligers van Gast. Met deze Pluim, die jaarlijks wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren in Nijmegen die in moeilijke situaties verkeren, heeft stichting De Beide Weeshuizen haar waardering uitgedrukt voor de medewerkers van stichting Gast. Allen helpen vrijwillig en belangeloos vluchtelingen die perspectief hebben op een verblijfsvergunning, maar niet het recht op opvang. Veelal kunnen of durven deze vluchtelingen niet terug. Vaak ook zijn ze ziek of getraumatiseerd.                          

 

De Gast-vrijwilligers helpen de uit hun geboorteland gevluchte mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand. Daarnaast geven ze hun niet alleen eten, leefgeld en een dak boven het hoofd, maar ook persoonlijke begeleiding en een zinvolle tijdsbesteding. Zo kunnen de cliënten van stichting Gast meehelpen in de moestuin en bij de fietswerkplaats of kunnen ze leren naaien in het naaiatelier.

 

 

Twee vrijwilligers van stichting Gast:

Truut Knappstein leidt het naaiatelier, Tom van Hettema is coördinator van de fietswerkplaats.

 

In het pand van stichting Gast aan de Tweede Walstraat nam Hans Hendrickx, coördinator van het moestuinproject, de Pluim in ontvangst uit handen van Brigitte Weusten, voorzitter van De Beide Weeshuizen.