Patiënten van Joost Muskens doneren een bedrag

Bij zijn afscheid als huisarts van medisch centrum Sint Anna in Nijmegen had Joost Muskens zijn patiënten gevraagd niet met cadeaus voor hem te komen, maar met een bijdrage voor de stichting De Beide Weeshuizen.

Tijdens de receptie in de Thiemeloods, op 30 juni 2017, gaven ruim tweehonderd patiënten gehoor aan zijn verzoek. Gezamenlijk schonken ze € 1.291,-.

‘Patiënten waardeerden het dat ze met hun bijdrage een stichting konden steunen die wat weet te bewerkstelligen voor mensen die het minder hebben, zoals randgroepjongeren en asielzoekers’, vertelt Muskens. ‘Een van mijn patiënten vertelde zelfs dat zijn ouders veel hadden gehad aan De Beide Weeshuizen.’

Joost Muskens werkte van januari 1992 tot juni 2017 als huisarts in Nijmegen. Aanvankelijk in een kleine praktijk op de St.-Annastraat, sinds december 2007 in medisch centrum Sint Anna, een samenwerkingsverband van enkele individuele praktijken uit de buurt. Momenteel werken er negen huisartsen. Met zo’n 14.000 patiënten is het een van de grootste huisartsenpraktijken in Nijmegen.

Joost Muskens maakt sinds 2015 deel uit van het College van Regenten van De Beide Weeshuizen. De stichting is Joost en zijn patiënten zeer dankbaar voor de financiële bijdrage en zal ervoor zorgen dat het gedoneerde geld een goede bestemming krijgt.

 Joost muskens3

Patiënten van Joost Muskens doneren een bedrag

FIN logo  ambi logo

(c) 2021 De Beide Weeshuizen