DBW logo

De geschiedenis van stichting De Beide Weeshuizen gaat terug tot 1554. Op 11 maart van dat jaar liet de katholieke weduwe Stijn (Elisabeth) Buys haar testament opmaken. Om te voorkomen dat er na haar overlijden over haar nalatenschap onenigheid zou ontstaan tussen haar verwanten, liet ze officieel vastleggen wat er met haar erfenis zou moeten gebeuren. Een gedeelte zou gaan naar kerken, godshuizen, bloedverwanten en vrienden. De rest zou moeten worden gebruikt voor de oprichting van een stedelijk weeshuis. Hierin konden dan ‘die kleyne arme verlaten weeskens’ van Nijmeegse komaf worden ondergebracht en opgevoed. Zodoende kon elke weesjongen en elk weesmeisje naar zijn of haar aanleg of kwaliteit een vak leren.

 

Een zeer kleine geschiedenis van de Nijmeegse weeshuizen

 

Ontstaan uit nalatenschap Stijn Buys

 

 

 

Archief DBW

Eeuwenlang is het de twee Nijmeegse weeshuizen gelukt een groot aantal documenten rond hun ontstaan en voortgang te bewaren.
Ze bevinden zich in het Regionaal Archief Nijmegen.