DBW logo

Stichting De Beide Weeshuizen kan een aanvraag alleen in behandeling nemen als deze wordt gedaan door een professionele hulpverlener of functionaris, bijvoorbeeld uit onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg of gezondheidszorg.

Een aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor clublidmaatschap en/of uitrusting kan worden gedaan voor jongeren van achttien jaar en ouder. Jongeren die jonger zijn dan achttien jaar worden verwezen naar de stichting Leergeld.

Tussentijds opslaan

U kunt het aanvraagformulier tussentijds opslaan. Onder aan de pagina vindt u een 'bewaar'-knop.

Wanneer u de pagina 'Aanvraagformulier voor sport- en clubbijdrage' opnieuw bezoekt, worden uw bewaarde gegevens herkend.

U hebt dan de keuze om de bewaarde gegevens te gebruiken óf te verwijderen.

Contactgegevens betrokken instantie

Vult u de naam van uw instantie in.
Vult u het adres van uw instantie in.
Vult u postcode en plaats in.
Vult u uw naam in.
Vult u een geldig e-mailadres in.
Vult u een geldig telefoonnummer in.
Maak een keuze.
Vult u het IBAN-nummer in.
Vult u de naam van de rekeninghouder in.

Contactgegevens betrokken jongere

Vult u de naam in.
Vult u het adres van de betrokkene jongere in.
Vult u postcode en woonplaats in.
/ / Invalid Input
Vult u de naam van de school/onderwijsinstelling in.
Invalid Input
Vult u een datum in.
Vult u de naam van de club/vereniging in.
Vult u de plaats van de club/vereniging in.

Motivatie

De volgende vraag betreft de reden van de aanvraag.
Wilt u zo volledig mogelijk inzicht geven in de sociale en financiële situatie van de betrokken jongere.
Voeg eventueel als bijlage een financieel overzicht toe waarin inkomsten en kosten zijn gespecificeerd.
Een aanvraag kan niet in behandeling worden genomen als inzicht in de sociale en financiële situatie van de betrokken jongere ontbreekt. Ook eventuele bijbanen dienen te worden vermeld.
Vult u de motivatie voor de aanvraag in.
Specificeer de aanvraag.
Maak een keuze.
Invalid Input
Maak een keuze.
Invalid Input

Ondertekening

Geef aan dat u toestemming heeft.
Bevestig uw toestemming.
Vult u uw naam in.
Vult u de datum in.
Vult u de plaats in.

 

Let op

De door u ingevulde gegevens op het aanvraagformulier worden tussentijds opgeslagen in de browser waarmee u deze website bezoekt. Gebruik deze optie niet indien u op een openbare computer werkt.