Aanvraagformulier voor projectbijdrage

Deel 1 van 4

Deel 1 – Vragen over uw organisatie

Vult u de naam van uw organisatie in.
Vult u het bezoekadres in.
Vult u de postcode en woonplaats in.
Vult u het correspondentieadres in.
Vult u de postcode en woonplaats in.
Vult u een geldig telefoonnummer in.
Vult u een geldig e-mailadres in.
Vult u de URL van uw website in.
Vult u de naam van de contactpersoon in.
Vult u een telefoonnummer in.
Vult u een banknummer in.
Vult u de naam van de bankrekeninghouder in.
Maak een keuze.
Omschrijf uw rechtsvorm.
Maak een keuze.
Vult u de naam van de voorzitter in.
Vult u de naam van de secretaris in.
Vult u de naam van de penningmeester in.
Vult u de namen van de overige leden in.
Omschrijf uw doel.
Omschrijf uw activiteiten.
Maak een keuze.
Maak een keuze.
Vul de naam van uw subsidieverstrekker in.

Deel 2 – Vragen over uw project

Omschrijft u het project.
Vult u de doelgroep van het project in.
Omschrijft u het doel van het project.
Omschrijf op welke wijze u uw doel wil bereiken.
Vult u het aantal personen in.
Maak een keuze.
Vult u het tijdsbestek in.
Maak een keuze.
Vult u in met wie u samenwerkt.

Deel 3 – Vragen over de financiën

Vult u het totale bedrag in.
Omschrijf hoe u de kosten wil dekken.
Maak een keuze.
Vult u het bedrag in.
Vult u een bedrag in.
Maak een keuze
Beantwoord u de vraag.
Maak een keuze.
Maak een keuze.
Beantwoord u de vraag.
Maak een keuze.
Vult u de naam van de eigenaar in.
Maak een keuze.
Vult u in tot wanneer het contract geldig is.
Vult u in waarom dit niet van toepassing is.

Deel 4 – Vereiste bijlagen en ondertekening

Ondertekening

Bevestig dat u toestemming hebt.
Bevestig uw toestemming.
Vul uw naam in.
Vul een plaatsnaam in.
Vult u de datum in.

Verplichte bijlagen

 1. begroting van het project, inclusief de specificatie van kosten en/of offertes
 2. financierings-/dekkingsplan

Let wel

Bij aanvragen die hoger zijn dan € 7.000,- dient u kopieën mee te sturen van:

 • statuten van uw organisatie
 • meest recente balans en resultatenrekening
 • activiteitenplan/jaarverslag
 • financierings-/dekkingsplan
 • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel

Stuur de bijlagen in zevenvoud aan

Stichting De Beide Weeshuizen
Prof. Molkenboerstraat 9
6524 RN Nijmegen

 

Let op

Indien u het aanvraagformulier niet direct verstuurd, worden door u ingevulde gegevens tussentijds opgeslagen in de browser waarmee u deze website bezoekt. Kies niet voor deze optie indien u op een openbare computer werkt.

Stichting De Beide Weeshuizen kan een aanvraag alleen in behandeling nemen als de doelstelling van het project past binnen de doelstelling van DBW.

Houd bij het indienen van een aanvraag rekening met de tijd die de stichting DBW nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen. Gewoonlijk is de doorlooptijd van een aanvraag anderhalve maand. De doorlooptijd kan langer zijn wanneer naar aanleiding van een aanvraag aanvullende informatie nodig is.

Als uw aanvraag wordt toegekend, verzoeken wij u de naam en/of het logo van De Beide Weeshuizen op te nemen bij externe communicatie over het project.

Het aanvraagformulier voor projectbijdrage bestaat uit vier delen:

 1. Vragen over uw organisatie
 2. Vragen over uw project
 3. Vragen over de financiën
 4. Vereiste bijlagen

FIN logo  ambi logo

(c) 2021 De Beide Weeshuizen