Skip to main content

Privacyverklaring

Omdat u gebruik maakt van de door Stichting De Beide Weeshuizen aan u verleende diensten en u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt over uzelf of over de jongere die u als hulpverlener begeleidt, zal de stichting deze gegevens verzamelen en verwerken. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • contactgegevens
  • financiële gegevens
  • gezinssamenstelling
  • gezinsgegevens
  • bankrekeningnummer

Indien van toepassing, worden ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt alleen bij aanvragen die verband houden met de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van individuele jongeren voor wie een financiële bijdrage wordt aangevraagd.

Waarom worden de door u verstrekte persoonsgegevens verzameld en verwerkt

Om een ​​aanvraag voor een jongere die door u wordt begeleid in behandeling te kunnen nemen, moet stichting De Beide Weeshuizen over persoonsgegevens kunnen beschikken. Uw persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt om over de aanvraag te communiceren. De persoonsgegevens van de betrokken jongere zijn nodig voor het beoordelen van de aanvraag in de bestedingscommissie en in het College. Bij de totstandkoming van de jaarrekening zal de betrokken accountant deze gegevens en de controle daarop toetsen.

Waar en hoe lang worden de door u verstrekte persoonsgegevens bewaard

Stichting De Beide Weeshuizen registreert de door u verstrekte persoonsgegevens zowel digitaal als op papier. Uw invoer van het aanvraagformulier wordt na 31 dagen automatisch op de webserver verwijderd. Uw ingezonden aanvraag wordt op kantoor van de stichting bewaard. Na verloop van tijd wordt een deel van de gegevens voor archivering overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen. De gegevens die niet door het Regionaal Archief Nijmegen worden bewaard, met uitzondering van notulen en financiële jaaroverzichten, worden door ons vernietigd.

De website maakt gebruik van technische cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. Die cookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Er worden geen anaylse- of trackingcookies gebruikt.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Stichting De Beide Weeshuizen deelt uw gegevens alleen met anderen indien dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van uw aanvraag of indien aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. Indien de stichting uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, gebeurt dit alleen met uw schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik maken van de contactmogelijkheden zoals op de website vermeld. De secretaris-rentmeester neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om inzage, correctie en/of verwijdering van de gegevens te regelen. 

Beveiliging

Stichting De Beide Weeshuizen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het contactformulier wordt met een CAPTCHA van hcaptcha.com beschermd tegen spam. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op.