Skip to main content

Individuele aanvragen

Bij individuele aanvragen kan het gaan om:

 • de financiering van een bepaalde opleiding die de zelfredzaamheid en sociale integratie van een jongere bevordert, maar die voor de betrokkene zelf onbetaalbaar is en waarvoor ook geen financiële ondersteuning is.
 • de financiering van een bepaalde activiteit en/of middelen die de zelfredzaamheid en sociale integratie van een jongere bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de kosten voor clublidmaatschap, sportcontributie en uitrusting.
 • de financiering van bepaalde middelen die nodig zijn voor de zelfredzaamheid en sociale integratie van een jongere. Denk aan de ouderlijke bijdrage van kinderopvang of de aanschaf van noodzakelijke persoonlijke spullen waar geen geld voor is.

Bij individuele aanvragen moet de aanvraag worden ingediend door een professionele hulpverlener of functionaris, bijvoorbeeld uit onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg of gezondheidszorg. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, wordt het toe te kennen bedrag overgemaakt naar het IBAN van de aanvragende instantie.

Standaardformulieren

Voor het aanvragen van een studiebijdrage, een sport- en clubbijdrage of een meer algemene individuele aanvraag heeft de stichting De Beide Weeshuizen standaardformulieren:

Doorlooptijd

Houd bij het indienen van een aanvraag rekening met de tijd die de stichting De Beide Weeshuizen nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen. Gewoonlijk is de doorlooptijd van een individuele aanvraag anderhalve maand. Dat kan langer zijn als naar aanleiding van een aanvraag nog aanvullende informatie nodig is.

 

Voorbeelden

Jaarlijks honoreert de stichting De Beide Weeshuizen diverse aanvragen voor individuele bijdragen. Een kleine greep uit de uiteenlopende aanvragen in de regio Nijmegen die door de stichting werden gefinancierd.

 • Een peuterarrangement voor tweejarig kind uit groot gezin met psychische en financiële problematiek
 • Kinderopvang voor kinderen tussen nul en vier jaar, voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren
 • Taxivervoer van huis naar school en terug voor leerling met angststoornis
 • Werkschoenen, overall en schoolboeken voor minderjarige vluchteling, student mbo-autotechniek
 • Bijdrage in de reiskosten naar stageadres, kind van alleenstaande zieke moeder
 • Financiering van laptops, licenties, schoolboeken en lesgeld
 • Een bijdrage aan de kosten voor tweetalig onderwijs
 • Hulp voor een jonge mantelzorger die iets extra's nodig heeft
 • Sportaanvragen. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan zwemlessen, inclusief de mogelijkheid een zwemdiploma te halen of de contributie van een voetbalvereniging voor een jaar