Skip to main content

Publicaties

  • P. Nijhoff, Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-Kinderen-Weeshuis en Arme-Kinderen-Huis, nu Protestantsch-Kinderen-Weeshuis en Rooms-Katholijk-Weeshuis (Nijmegen 1860).
  • Jan Brinkhoff, Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der Beide Weeshuizen (Nijmegen 1963).
  • G.Th.M. Lemmens e.a., “…Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in toe stellen…” Weeshuizen in Nijmegen. Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen (Nijmegen 1996).
  • A.E.M. Janssen, Naar best vermogen. Een geschiedenis van twee Nijmeegse weeshuizen (1558-2008) (Nijmegen 2009).
  • Brigitte Weusten, Mijn naam is Martie, Lotgevallen van enkele Nijmeegse weeskinderen in de jaren 1940 - 1953 (Nijmegen 2020).