Skip to main content

Stijn Buys Pluim

Elk jaar laat stichting De Beide Weeshuizen haar waardering blijken voor vrijwilligers die zich verdienstelijk maken voor Nijmeegse jongeren in achterstandssituaties. Dit blijk van waardering bestaat uit een prijs: de zogeheten Stijn Buys Pluim.

Deze Pluim omvat een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag. De gift mag door de winnaar(s) vrij worden besteed. Voorwaarde is wel dat het geldbedrag niet aan een project wordt uitgegeven, maar ten goede komt aan de vrijwilliger(s) zelf.

Suggesties voor personen of groepen die in aanmerking komen voor de Pluim zijn te allen tijde welkom.

Oorkonde De Beide Weeshuizen

Winnaars Stijn Buys Pluim

2023 Quiet Nijmegen
2022 Het Wereldvrouwenhuis
2021 Klussenteam, Huis van Compassie
2020 Mw. Y. Ubben, dhr. J. Bredie
2019 St. Vincentius Vereniging
2018 GVO de Klup
2017 Stichting Gast
2017 Dhr. G. Van de Wardt, ROC Nijmegen
2016 Schooltuinen De Wielewaal
2015 St. Kindergasthuis De Boeg
2014 Kinder- en jongerenrechtswinkel
2013 Unit Academie
2013 Trots van Hatert
2012 Tennisvereniging Tachys, G-team
2012 Mw. mr. F.M.J. Struycken-Albert
2011 Zomerkamp vereniging SKJ
2010 Project Gastvrij (stichting V&NZG)
2009 Project Mate for you (R75/NIM)
2009 Mw. Ilse Kabel
2008 School’s cool Nijmegen
2007 Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG)
2006 Stichting Het Interlokaal
2005 Kinder- en Jongerenrechtswinkel
2004 Kindertelefoon Nijmegen
2003 Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR)
2002 Radboud Kindertelevisie
2001 Stichting G.V.O spel/speelweek
2000 Nijmeegse Mixed Hockey Club
1999 Leefwerkschool EigenWijs
1997 Mw. drs. M.J. Schunck
1997 Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR)
Erepenning De Beide Weeshuizen