DBW logo

Stichting De Beide Weeshuizen

De stichting De Beide Weeshuizen (DBW) zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren in noodsituaties. Vroeger, vanaf de zestiende eeuw, werd dit tot uitvoering gebracht door de bouw en het beheer van twee weeshuizen. Deze weeshuizen zijn inmiddels voltooid verleden tijd.

De huidige doelstelling van DBW luidt: bevordering van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare jongeren (tot 28 jaar) in de regio Nijmegen.

DBW is in 1557 ontstaan uit een genereus legaat van weduwe Stijn Buys. Mede dankzij dit legaat beschikt DBW over een vermogen waardoor jaarlijks financiële ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van individuele bijdragen, projectbijdragen en bijdragen ter stimulering van vrijwilligerswerk. Dit alles voor de ontwikkeling en integratie van kwetsbare jongeren in noodsituaties in Nijmegen en omgeving. Uitgangspunt is wel dat het vermogen van de stichting DBW in stand blijft en dat financiële bijdragen alleen worden geleverd uit opbrengsten uit het vermogen.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij:

Stichting De Beide Weeshuizen

secretaris-rentmeester mw. C.J. Sander

DBW berichten

Vrijwilligers stichting Gast in het zonnetje gezet

Tijdens de kerstlunch van stichting Gast voor vluchtelingen in nood werd de Stijn Buys Pluim uitgereikt.

Lees meer...

En de Pluim is voor ... Schooltuin De Wielewaal

Van april tot de herfst bewerken zo’n 180 leerlingen van zes basisscholen in Nijmegen-Oost hun eigen moestuintje. Zaaien, wieden en oogsten. Rabarber, radijs, courgettes, aardappelen, knoflook, bloemen en nog veel meer.

Lees meer...