Skip to main content

Stichting De Beide Weeshuizen

De stichting De Beide Weeshuizen zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren in noodsituaties. Vroeger, vanaf de zestiende eeuw, werd dit tot uitvoering gebracht door de bouw en het beheer van twee weeshuizen. Deze weeshuizen zijn inmiddels voltooid verleden tijd. De huidige doelstelling van de stichting luidt: bevordering van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare jongeren (tot 28 jaar) in de regio Nijmegen.

De Beide Weeshuizen is in 1557 ontstaan uit een genereus legaat van weduwe Stijn Buys. Mede dankzij dit legaat beschikt de stichting over een vermogen waardoor jaarlijks financiële ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van individuele bijdragen, projectbijdragen en bijdragen ter stimulering van vrijwilligerswerk. Dit alles voor de ontwikkeling en integratie van kwetsbare jongeren in noodsituaties in Nijmegen en omgeving. Uitgangspunt is wel dat het vermogen van de stichting De Beide Weeshuizen in stand blijft en dat financiële bijdragen alleen worden geleverd uit opbrengsten uit het vermogen.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij:

Stichting De Beide Weeshuizen
secretaris-rentmeester mw. C.J. Sander