Skip to main content

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De stichting De Beide Weeshuizen is een algemeen nut beogende instelling.

De stichting De Beide Weeshuizen is een niet-fondswervende ANBI en als zodanig is de stichting verplicht om voor de publicatie van haar gegevens gebruik te maken van standaardformulieren.   

pdfHet standaardformulier voor de ANBI