ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

In het kader van de ANBI wordt verzocht een standaardformulier te publiceren waarin onder meer inzage wordt verstrekt in de staat van baten en lasten 2020: 

pdfHet standaardformulier voor de ANBIFIN logo  ambi logo

(c) 2021 De Beide Weeshuizen