DBW logo

Statutaire naam: stichting De Beide Weeshuizen, gevestigd te Nijmegen

Fiscaal nummer: 2968332

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Doelstelling

Beleidsplan

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Beloningsbeleid: Met uitzondering van de secretaris-rentmeester ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.

Website ANBI