Skip to main content

FIN

De FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector. 

De Beide Weeshuizen is sinds 2010 lid van FIN.