Skip to main content

Wijkreporters

Als alle onderdelen klaar zijn – de wolken, de zon, de naam van de school en het vliegtuigje – kunnen ze beginnen. Mayra, Hasan, Naab en Melat maken wel negentig foto’s van het papieren decor, waarbij ze het vliegtuigje steeds een stukje naar rechts schuiven. Van al die foto’s achter elkaar monteren ze een filmpje dat hooguit tien seconden duurt: een vliegtuigje vliegt door de lucht, boven De Zonnewende, hun school. In hetzelfde lokaal, de bibliotheek van De Zonnewende, werken nog twee groepjes leerlingen aan een stop-motion. Het is 9 mei 2023. De intro van de film van de wijkreporters uit Heseveld is klaar.

Filmfestival
Aan het project Wijkreporters op brede school De Zonnewende in Heseveld, Nijmegen-West, doen twaalf leerlingen mee van groep 6 en 7. Onder leiding van filmmaker Sonja Willems, van stichting Beeldenwereld, en stagiair Kevin van Hoek, van het Technova College in Ede, bereiden de kinderen in negen wekelijkse workshops hun eigen wijkreportages voor. Daarna volgen drie dagen waarop de reportages worden gefilmd en gemonteerd.

In de workshops van het project kiezen de leerlingen samen drie onderwerpen die in de wijk spelen, bedenken ze een shotlist en maken ze een script en een vragenlijst voor de interviews. Op basis hiervan trekken de twaalf wijkreporters uit Heseveld de wijk in om reportages te filmen. Ze gaan de verhalen uit hun wijk in beeld brengen.

De onderwerpen die de jonge deelnemers van het project Wijkreporters op De Zonnewende hebben gekozen zijn Zwembad West, De Coop aan de Molenweg en de Oekraïense vluchtelingen die in de voormalige Daniëlskerk wonen. In elk groepje heeft ieder een taak: regisseur, cameraman of -vrouw, presentator en geluidsman of -vrouw. Als wijkreporter maken de leerlingen het hele proces van het maken van een film door. Ook bij de montage betrekken Sandra en Kevin hen.

Als de films klaar zijn, worden ze in juni 2023 vertoond op een filmfestival op school. Daarnaast komen ze online, zodat ook vriendjes, vriendinnetjes, familieleden en mensen uit de buurt de verhalen uit Heseveld kunnen zien en horen. De proefopnames die nu al online staan zijn prachtig. De vragen scherp, de antwoorden verrassend.

Stichting Beeldenwereld
Het project Wijkreporters op brede school De Zonnewende is een maatschappelijk filmproject van stichting Beeldenwereld, in samenwerking met cultuurhuis De Lindenberg, Bindkracht10 en de school zelf. Maar niet alleen op De Zonnewende loopt het project. In de periode 2023–2025 voert Beeldenwereld in zes Nijmeegse aandachtswijken wijkreporterprojecten uit. In 2023 is naast Heseveld ook Grootstal aan de beurt.

In het project Wijkreporters gaan kinderen uit aandachtswijken zelf aan de slag met het maken van een film. Zij doen vaardigheden op die de rest van hun leven goed van pas zullen komen. Daarbij gaat het niet alleen om interviewen, filmen en scripts maken, maar ook om vaardigheden als samenwerken, overleggen, brainstormen en reflecteren. Het project Wijkreporters 2023 wordt mede gesubsidieerd door stichting De Beide Weeshuizen.

Voor meer informatie over het project Wijkreporters zie de website van stichting Beeldenwereld. Daar valt meer te lezen over de brede doelstelling van het project en zijn ook filmpjes te bekijken van het project op De Zonnewende en van eerdere wijkreporterprojecten in andere Nijmeegse wijken.

Wijkreporters