Skip to main content

Samen taalplezier met de schoolschrijver

Een maandagochtend in mei 2022. De ruim twintig leerlingen van groep 6/7 van basisschool De Ruyter in Weurt zijn net terug van de gym. En dan stapt hun schoolschrijver binnen: kinderboekenschrijver Tineke Honingh.

Tineke steekt meteen van wal. Even onderzoeken wat iedereen nog weet van een verhaalschema, waar het de vorige les over ging – een verhaal is als een achtbaan – en dan vertelt ze waarover ze het vandaag met de groep wil hebben: hoe begin je een verhaal? Tineke geeft voorbeelden uit twee kinderboeken en de jongens en meisjes mogen zeggen wat hen opvalt. Is het een beschrijvend begin? Val je meteen in een actie? Zou je dit boek willen lezen? Daarna mogen de leerlingen zelf aan de slag. Ze krijgen een halfuur om op hun Chromebook een verhaal te beginnen over een familiegeheim. ‘Denk aan een pakkend begin en laat vooral je fantasie werken.’

Stichting De Schoolschrijver
Kinderboekenschrijver Tineke Honingh is een van de schoolschrijvers van Stichting De Schoolschrijver, een organisatie die sinds 2010 bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. De stichting wil zoveel mogelijk kinderen op basisscholen in Nederland in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur en ze taalsterk maken. Speciaal voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taal- of leesachterstand is het halfjaarprogramma ontwikkeld. In dit programma verbindt een professionele kinderboekenschrijver met leservaring zich een half schooljaar aan een basisschool. Deze schoolschrijver gaat aan het werk met de leerlingen, ouders en leerkrachten, én met de hulp van de lokale bibliotheek. In de regio Nijmegen heeft Stichting De Schoolschrijver drie basisscholen geselecteerd, waaronder die in Weurt. Stichting De Beide Weeshuizen is een van de subsidiegevers van het halfjaarprogramma. 
 
Knipgedicht
Tien weken lang geeft Tineke Honingh haar lessen op basisschool De Ruyter, in de groepen 4/5, 5/6 en 6/7. Leerlingen die verder willen, kunnen zich opgeven voor zogenoemde bonuslessen. En wie nog meer wil, kan lid worden van een boekenclub, onder leiding van Tineke. Jimi is een van haar leerlingen, hij zit in groep 7. Het enthousiasme van Tineke is op hem overgeslagen. Jimi vertelt dat hij ervan geniet om over een verhaal na te denken en vooral om te fantaseren. Hij vindt het ook fijn om dat wat hij heeft opgeschreven uit te wisselen met klasgenoten. ‘We leren elkaars verhaal te beoordelen’, zegt hij. ‘Wat laat je weg, wat breid je uit en waar maak je de taal mooier en spannender.’ Jimi volgt de bonuslessen van Tineke, en heeft net met een paar vrienden een boekenclub opgericht. 
Ook het enthousiasme van Ko en Mare uit groep 5 is aanstekelijk. Ko glundert als hij vertelt over de les met de ‘zotte zinnen’. ‘Dan moet je een verhaaltje maken met allemaal woorden met een bepaalde letter.’ Mare vond het maken van een knipgedicht het leukst. ‘We knipten allerlei woorden uit en maakten daar een gedicht van.’ 
 
Gouden randje
Leerkracht Silvia van Katwijk-Kersten had vorig jaar een paar maanden een schoolschrijver in de klas. ‘Ik heb nog nooit een groep gehad die zo graag las’, zegt ze. ‘Maar ons team heeft ook veel geleerd. Tineke Honingh organiseerde dit jaar voor ons een studiedag over het thema fantaseren. Wat voel je, wat ruik je, wat zie je? Als je kinderen daarvoor enthousiast maakt, kunnen ze verhalen vertellen.’
Stichting De Schoolschrijver wil graag ook ouders betrekken bij het halfjaarprogramma, maar dat was de afgelopen periode lastig vanwege corona. Ook nu nog mogen ouders maar beperkt op school komen. Tineke maakt daarom een nieuwsbrief voor de ouders waarin ze verslag doet van het programma en ook leestips geeft. ‘Het is jammer dat er geen persoonlijk contact met ouders is, omdat die ook een belangrijke rol spelen in het taalsterk maken van de kinderen,’ zegt ze. ‘Maar de motivatie van de kinderen en de betrokkenheid van de leerkrachten en bibliotheek Gelderland Zuid maken dit een traject met een gouden randje.’ 
 
 
Samen taalplezier met de schoolschrijver