Skip to main content

Stijn Buys Pluim 2021

Op 21 maart 2022 werden de vrijwilligers van het Klussenteam van het Huis van Compassie verrast met de Stijn Buys Pluim 2021: een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag.

De vrijwilligers van het Klussenteam ontvingen deze blijk van waardering voor hun belangeloze inzet voor mensen in achterstandsituaties. 

Het bijzondere aan het Klussenteam is dat het bestaat uit vluchtelingen. De vluchtelingen helpen Nijmegenaren die afhankelijk zijn van de Voedselbank door klussen aan huis te doen, zoals schilderwerk, behangen, vloertje leggen en tuinieren. Het Klussenteam geeft hierbij bijzondere aandacht aan gezinnen met alleenstaande ouders. 
 
Bij het werk van het Klussenteam snijdt het mes aan twee kanten: Nijmegenaren die in armoede leven worden kosteloos geholpen bij praktische zaken en vluchtelingen doen vaardigheden op, niet alleen op het gebied van klussen, maar ook wat betreft de Nederlandse taal en omgangsvormen.
 
Bestuursleden Clara Sander en Tjeu Verstappen van De Beide Weeshuizen reikten de Pluim 2021 uit aan Carla Schoenmakers, coördinator van het Klussenteam, en Pieter Poels, algemeen coördinator van het Huis van Compassie. Het geldbedrag mogen de vrijwilligers van het Klussenteam vrij besteden, maar niet aan een project ten behoeve van hun doelgroep. 
 
Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek aan de Nijmeegse Vlietstraat waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Hierbij staat compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.
Stijn Buys Pluim 2021